Program iZUŠ vznikl s cílem ušetřit zaměstnancům ZUŠ práci, čas i finanční prostředky, nabídnout neocenitelné funkce elektronické administrace dokumentů a zlepšit komunikaci mezi školou, rodiči a žáky.

Dokumenty nejsou jen na jednom místě ve škole, žákovská knížka není jen doma.

K informacím se dostane uživatel z jakéhokoli počítače připojeného k internetu, učitelé z domu, rodiče z práce. Stačí zadat adresu a přihlásit se. Dosavadní řešení je založeno především na dosluhujících technologických řešeních - tzv. verze iZUŠ 1.0. Praxe však ukazuje nutnost nasadit nové technologie zaměřené na mobilní komunikaci - užívání přes mobily a využívání cloudových služeb s pokročilými API.

Předmětem projektu je tedy vývoj verze 2.0.

ČÍSLO PROJEKTU CZ.01.4.04/0.0/0.0/16_066/0009600