EOS slouží všem ZUŠ v ČR, poskytuje údaje i nadřízeným orgánům (krajské úřady, MŠMT...).

Je určen především
  • pořadatelům jednotlivých soutěžních kol
  • pedagogům, kteří přihlašují soutěžící do soutěže
  • komukoliv, kdo se chce dozvědět informace o soutěžích

EOS

  • je pohodlný, rychlý, spolehlivý, přehledný, srozumitelný, jednoduchý
  • omezuje chybování, dobře se s ním pracuje
  • snižuje administrativu
  • během několika málo let se stal nenahraditelným pomocníkem při vyplňování či tvorbě harmonogramů soutěží, prezenčních listin soutěžících, porotců a pedagogů, seznamů soutěžních skladeb, soutěžních katalogů, počítání bodů, výsledkových listin, tisku diplomů aj.
  • celá struktura organizace soutěží se usnadnila, všechny potřebné informace jsou všem, kteří mají se soutěžemi co do činění, lépe dostupné
Mám zájem o EOS ZUŠ